Zpracování osobních údajů kontaktního formuláře

Obchodní firma Zuzana Soukupová Autodoprava, se sídlem Vodárenská 437, 320 21 Líně IČ: 72256567, (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) zpracovává tyto osobní údaje kontaktního  formuláře:

- jméno a příjmení
- e-mail
- telefon

  1. Jméno, příjmení, e-mail a telefon je nutné zpracovat za účelem doručení odpovědi na dotaz kontaktního a poptávkového formuláře z webové adresy https://www.fordpowershift.cz. Tyto údaje budou správcem zpracovány do doby vyřízení dotazu.
  2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti
  3. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.